Geniet van rust, ruimte en natuurschoon

Themapark de Spitkeet

Omschrijving

Van plaggenhut tot moderne woningen

Een woning ……..!? Niets anders dan een paar muren van plaggen, met vóór in een paar kleine ruitjes, waar de glazenmaker heusch niet veel aan verdiend had’.

Dat schreef een dominee over het wonen op de heide in de negentiende eeuw.

Spitkeet is een ander woord voor plaggenhut. In het openluchtmuseum en themapark kun je ervaren hoe de mensen op de Friese en Groningse heide woonden, leefden en werkten in de periode 1850-1950. De mensen waren erg arm en de omstandigheden waren erbarmelijk.

Het museum laat de ontwikkeling zien van het primitieve wonen in plaggenhutten en holwoningen naar het wonen in eenvoudige stenen huizen, de zogenaamde woudhuisjes. Verder staan er onder andere een armenhuis en een kippenhokwoning en is er een armenkerkhof.